Středové těsnění

Středové (někdy také nepřesně označované jako třetí) těsnění přináší výrazné zdokonalení vlastností oken a zamezuje vznik nežádoucích jevů jako jsou zatékání do parapetního zdiva či do komor profilů, koroze kování, pocení rámů a křídel vedoucí až k tvorbě nebezpečných plísní nebo přimrzání vnitřního dorazového těsnění.

Podle stavebních odborníků i platných norem do obytných prostor patří pouze okna se středovým těsněním. Jedině ta jsou zárukou zdravého bydlení a umožňují instalaci sofistikovaných větracích systémů.

Co je středové těsnění? Jednoduše řečeno těsnění, které rozděluje prostor mezi křídlem a rámem okna (takzvanou funkční spáru) na dvě komory - vnější (studenou a mokrou) a vnitřní (teplou a suchou). Okna vybavená dvojitým dorazovým (nalehávkovým) těsněním mají ve funkční spáře komoru pouze jednu.

U systémů se středovým těsněním se všechno to kritické, co se ve funkční spáře odehrává, děje ve vnější komoře (průnik vnějšího studeného vzduchu odtokovými a přivzdušňovacími otvory, průnik srážkové vody při hnaném dešti, vznik kondenzátů). Vnitřní komora umístěná blíže do místnosti zůstává suchá, relativně teplá a tím výrazně snižuje působení rizikových vlivů na obytný prostor a celoobvodové kování okna.

U oken bez středového těsněním se studený vzduch a vlhkost dostávají až na úroveň vnitřního těsnění se všemi z toho plynoucími negativními důsledky. Taková okna jsou proto vhodná především pro nevytápěné prostory – sklepy, garáže či sklady.

PFT Jičín pro obytné prostory nabízí výhradně okna se středovým těsněním.

Řez okenním rámem a křídlem se středovým těsněním. Modře a červeně vyznačeno rozdělení funkční spáry na studenou (modrá) a teplou (červená) zónu. Řez běžným okenním rámem a křídlem s dorazovým (dvojitým) těsněním. V nerozdělené funkční spáře se chladný vzduch dostává až k vnitřnímu těsnění.


Výhody oken se středovým těsněním:

  • středové těsnění rozděluje funkční spáru mezi rámem a křídlem na mokrou a suchou, resp. studenou a teplou zónu
  • venkovní studený vzduch se dostává pouze na úroveň středového těsnění a teplá zóna funkční spáry velmi příznivě ovlivňuje povrchovou teplotu na vnitřní straně rámu a křídla
  • extrémní těsnost vůči náporovému dešti a zatékání, žádná omezení pro výšku zabudování okna
  • zvýšení útlumu hluku pronikajícího z exteriéru do interiéru
  • všechny kovové prvky celoobvodového kování jsou umístěny v suché zóně za středovým těsněním, což jednoznačně prodlužuje jejich životnost (u systémů bez středového těsnění při každém dešti a klimatických změnách proniká vlhkost až ke kování)
  • veškeré kotevní prvky jsou umístěny v suché zóně za středovým těsněním, čímž je vyloučena možnost zatečení srážkové vody do zdiva či do vnitřních komor profilů; zatékání může mimo jiné způsobit korozi ocelových výztuh
  • možnost instalace sofistikovaných větracích systémů, v nichž větrací klapky řídí průchod vzduchu v závislosti na tlaku větru tak, aby nevznikal průvan; v porovnání s takzvanou mikroventilací (4. poloha kliky) okno zůstává pevně zavřené a plně odolné vůči nežádoucímu vniknutí, nezhoršuje se jeho zvukový útlum a tepelné ztráty způsobené větráním jsou podstatně nižší


Zákony a normy

Při výběru plastových oken může napomoci porovnání některých parametrů podle domácích i evropských zákonů a norem. České normy jsou s evropskými sladěny nebo jsou dokonce ještě přísnější. Některé členské země Evropské unie, třeba Polsko, však dosud k evropským stavebním zákonům a normám nepřistoupily. Výrobky tamních firem proto tvrdší kritéria splňovat mohou, ale nemusí.

Kritérii pro výběr oken by proto neměly být jen cena a vzhled, ale i technické vlastnosti a zdravý úsudek zákazníka vycházející z toho, do jakých prostor jsou okna určena.